NOVÝ VÝBOR FOTBALOVÉHO ODDÍLU

Vážení členové fotbalového oddílu,

dne 26. května 2020 si na ustavující schůzi výboru fotbalového oddílu TJ Přeštice z. s. nově kooptovaní členové rozdělili činnosti a funkce a budou pracovat v následujícím složení:

Předseda – Ing. Martin Kadaník
Místopředseda – Karel Švarc
Sekretář – Ladislav Langmajer
Sportovní management muži – Radek Kozák, Jakub Bešta
Vedoucí SpSM a Sponzoring – Martin Knopf
Šéftrenér SpSM – Tomáš Skála
1. Člen – Jiří Sýkora

Nový výbor fotbalového oddílu bude chtít navázat na úspěšné období posledních let,  během kterého došlo nejen ke výraznému zlepšení sportovní úrovně ve všech mužstvech od mládeže po muže, ale také ke zkvalitnění technického zázemí fotbalového stadionu.  Aktuálně finalizuje příprava výstavby nového hřiště s umělou trávou, které by mělo být v letošním roce realizováno.

I nadále zůstává prioritou výchova co nejkvalitnějších hráčů v rámci sportovního střediska mládeže, vytvoření kvalitních podmínek pro trenéry mládeže a podpora v jejich dalším vzdělávání.

Zapojení dvou čelních představitelů Výkonného výboru TJ Přeštice z. s.  a zástupců spolupracujícího klubu FK Robstav do činnosti výboru fotbalového oddílu by mělo usnadnit komunikaci v rámci nastavené spolupráce a zajistit koordinovaný postup dalšího rozvoje.

Všechny nás čeká spousta práce při zajišťování každodenní sportovní i technické stránky fungování oddílu, a proto bych již nyní chtěl poděkovat všem, kteří pro přeštický fotbal pracují a zůstávají zapojeni do jeho činnosti.

V příštím roce si při 100. výročí založení fotbalu v Přešticích každý z nás najde čas na bilancování a já si přeji, aby za námi zůstal pocit z dobře odvedené práce.

Ing. Martin Kadaník
předseda fotbalového oddílu