Hřiště UMT

V únoru 2021 dokončila TJ  Přeštice z. s. výstavbu hřiště s umělou trávou 3. generace.

Datum realizace: říjen 2020 – únor 2021
Dodavatel: Robstav, k. s.
Dodavatel povrchu: TS Plus, s.r.o.
Povrch: Lano Sports, Profoot TLT STAR
Rozměr: 108 x 70 m (z toho výběhy postranní linie 3 m, výběhy brankové linie 4 m)
Rozpočet: 18,6 mil. Kč vč. DPH
Zdroje financování: MŠMT, Město Přeštice, Tělovýchovná jednota Přeštice z. s.
Atestace FAČR: 15. 4. 2021 – 15. 4. 2024 pro soutěže FAČR do ČFL včetně