SPSM 2021

Fotbalový oddíl TJ Přeštice z. s. úspěšně prošel  licenčním řízením v rámci programu talentové mládeže a dne 4. února 2021 obdržel statut Spotovního střediska mládeže OFS i pro rok 2021. Chtěl bych poděkovat všem trenérům za jejich obětavou práci s naší mládeží a kolegům za spolupřípravu veškeré dokumentace v rámci lincenčního řízení. Martin Kadaník

Rozhodnutí o přerušení soutěžního ročníku 2020/2021

VV FAČR na svém zasedání dne 27. října 2020 rozhodl, že se soutěžní ročník 2020/21, ohledně mistrovských a pohárových soutěží, vyjma soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace, přerušuje do dne 31. 12. 2020 do 23:59 hod.

Po dobu přerušení nejsou řídící orgány soutěže oprávněny schválit konání mistrovských a pohárových utkání.

Aktualizace členské základny

Vážení členové fotbalového oddílu,

na základě usnesení 52. členské schůze TJ Přeštice z. s. proběhne každoroční pravidelná aktualizace členské základny i našeho fotbalového oddílu. Chtěl bych tímto požádat všechny členy o kontrolu, zda mají uhrazen členský příspěvek pro letošní rok, který činí 500,- Kč u dospělých a 200,- Kč u dětí a mládeže do 18 let.

V případě, že jste členský příspěvek ještě neuhradili, využijte prosím tyto možnosti v náhradním termínu
do 31. října 2020:

  1. bankovní převod – na účet 725165339/0800 (jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo)
  2. hotovostní úhrada – možno využít pokladní hodiny TJ Přeštice každý čtvrtek od 17:30 h – 18:30 h (kancelář TJ / 1. patro – vchod z restaurace Přeštická svině)

Hráči působící v oddíle fotbalu, kteří uhradili jarní nebo podzimní oddílový příspěvek, mají členský příspěvek uhrazen (byl odveden jako součást oddílového příspěvku).

V případě, že členský příspěvek nebude uhrazen, může dojít k zániku členství a člen ztrácí právo na účast na oddílových členských schůzích.

Děkuji Vám za spolupráci.

Ing. Martin Kadaník v. z.
Předseda FO TJ Přeštice z. s.