NOVÝ VÝBOR FOTBALOVÉHO ODDÍLU

Vážení členové fotbalového oddílu,

dne 26. května 2020 si na ustavující schůzi výboru fotbalového oddílu TJ Přeštice z. s. nově kooptovaní členové rozdělili činnosti a funkce a budou pracovat v následujícím složení:

Předseda – Ing. Martin Kadaník
Místopředseda – Karel Švarc
Sekretář – Ladislav Langmajer
Sportovní management muži – Radek Kozák, Jakub Bešta
Vedoucí SpSM a Sponzoring – Martin Knopf
Šéftrenér SpSM – Tomáš Skála
1. Člen – Jiří Sýkora

Nový výbor fotbalového oddílu bude chtít navázat na úspěšné období posledních let,  během kterého došlo nejen ke výraznému zlepšení sportovní úrovně ve všech mužstvech od mládeže po muže, ale také ke zkvalitnění technického zázemí fotbalového stadionu.  Aktuálně finalizuje příprava výstavby nového hřiště s umělou trávou, které by mělo být v letošním roce realizováno.

I nadále zůstává prioritou výchova co nejkvalitnějších hráčů v rámci sportovního střediska mládeže, vytvoření kvalitních podmínek pro trenéry mládeže a podpora v jejich dalším vzdělávání.

Zapojení dvou čelních představitelů Výkonného výboru TJ Přeštice z. s.  a zástupců spolupracujícího klubu FK Robstav do činnosti výboru fotbalového oddílu by mělo usnadnit komunikaci v rámci nastavené spolupráce a zajistit koordinovaný postup dalšího rozvoje.

Všechny nás čeká spousta práce při zajišťování každodenní sportovní i technické stránky fungování oddílu, a proto bych již nyní chtěl poděkovat všem, kteří pro přeštický fotbal pracují a zůstávají zapojeni do jeho činnosti.

V příštím roce si při 100. výročí založení fotbalu v Přešticích každý z nás najde čas na bilancování a já si přeji, aby za námi zůstal pocit z dobře odvedené práce.

Ing. Martin Kadaník
předseda fotbalového oddílu

Poděkování

Za odstupující výbor fotbalového oddílu TJ Přeštice bych chtěl poděkovat všem, co se podíleli na skvělé spolupráci a organizaci chodu klubu v období 2019/2020. Bohužel naše vize výboru složená převážně z dlouholetých fotbalistů a rodáků města Přeštic nebyla akceptována na „nejvyšších“ místech. Naše vize byla nastavena na maximálním zapracování domácích hráčů vychovaných v našem středisku mládeže v dospělém fotbale, což je asi „snem“ každého hráče. Bohužel jiná „vize“ upřednostňuje výkonnostní růst přeštického fotbalu formou „hostování“ cizích hráčů. Nelituji obětovaného času a úsilí, jelikož odměnou nám byla přízeň a podpora ze strany hráčů a trenérů. Udělali jsme maximum, co bylo v našich silách a finančních možnostech, aby byly co nejlepší podmínky pro trénování.

 

Ještě jednou bych rád poděkoval všem bývalým členům výboru za jednotný názor na budoucnost fotbalu v Přešticích !

Václav Kašpar, Pavel Dobrý, Helena Fabiánová a Jan Viktora st.

 

Díky moc

Petr Rajchart

 

Zrušení členské schůze

Vážení členové fotbalového oddílu,

vzhledem ke změně personálního obsazení výboru fotbalového oddílu byla členská schůze dne 27. května 2020 zrušena.

Karel Švarc, předseda TJ Přeštice z. s.
Ing. Martin Kadaník, hospodář TJ Přeštice z. s.