Pro trenéry

SEKCE PRO TRENÉRY – poslední aktualizace 23. 4. 2022

Na tomto místě najdete důležité dokumenty, formuláře a pokyny pro zajištění chodu fotbalového oddílu.


Trenéři/vedoucí vyberou oddílové příspěvky za 1. pololetí 2022 dle přiloženého rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ – oddílové příspěvky jaro 2022

Trenéři/vedoucí odevzdají soupisku mužstva pro podzimní sezónu 2021 s aktuálními maily do 31. 8. 2021 (nutno provést ověření emailových adres v rámci systému FAČR)

FORMULÁŘ – Soupiska mužstva

Každý účastník mistrovského utkání (hráč, trenér, vedoucí, rozhodčí, pořadatel), který je uveden v Zápise o utkání, musí před utkáním předložit rozhodčímu potvrzení o bezinfekčnosti dle aktuálních opatřenī (viz. pokyn FAČR).

https://facr.fotbal.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-pro-konani-amaterskych-soutezi-k-5-8-2021/a14583

Trenéři/vedoucí zajistí od všech hráčů podepsané Prohlášení o zdravotní způsobilosti, které musí mít s sebou při výkonu sportovní činnosti.

FORMULÁŘ – Prohlášení o zdravotní způsobilosti

Každé mužstvo mládeže si zajistí hlavního pořadatele na domácí utkání, který o poločase nebo po skončení zajistí pro rozhodčí občerstvení (klobása a nápoj) v restauraci (musí mít aktivní ID FAČR).

Při utkáních si trenéři/vedoucí mužstev mládeže zajistí ovládání časomíry – návod k dispozici ke stažení zde (možnost úpravy hrací doby pro mládežnická mužstva).

NÁVOD – Ovládání časomíry

Trenéři/vedoucí se řídí platným rozpisem tréninků (popř. šaten), v případě nepříznivého počasí – nezpůsobilého hřiště koordinuje tréninkovou činnost mládeže Tomáš Skála

ROZPIS TRÉNINKOVÝCH PLOCH – jaro 2022

Trenéři/vedoucí zodpovídají za bezvadný stav šatny po skončení tréninků a zápasů (kontrolu šatny potvrdí v sešitě ve vestibulu tribuny) – případné závady hlásí okamžitě správci hřiště.