Pro trenéry

SEKCE PRO TRENÉRY – poslední aktualizace 6. 5. 2021

Na tomto místě najdete důležité dokumenty, formuláře a pokyny pro zajištění chodu oddílu.

Rozhodnutí o oddílových příspěvcích – jaro 2021


Trenéři/vedoucí odevzdají soupisku mužstva pro podzimní sezónu 2020 s aktuálními maily do 31. 8. 2020 (nutno provést ověření emailových adres v rámci systému FAČR)

FORMULÁŘ – Soupiska mužstva

Každý účastník mistrovského utkání (hráči, trenéři, vedoucí, rozhodčí, pořadatelé), který je uveden v Zápise o utkání, musí mít podepsané COVID prohlášení. Kompletní sadu za mužstvo předají trenéři/vedoucí Martinu Knopfovi (kopie budou uloženy v kanceláři FO + elektronicky na webu v sekci trenéři pro každé mužstvo zvlášť). Originály musí mít mužstvo s sebou na každém utkání k dispozici pro kontrolu rozhodčími.

FORMULÁŘ – Prohlášení o bezinfekčnosti COVID

Trenéři/vedoucí zajistí od všech hráčů podepsané Prohlášení o zdravotní způsobilosti, které musí mít s sebou při výkonu sportovní činnosti

FORMULÁŘ – Prohlášení o zdravotní způsobilosti

Každé mužstvo mládeže si zajistí hlavního pořadatele na domácí utkání, který o poločase nebo po skončení zajistí pro rozhodčí občerstvení (klobása a nápoj) v restauraci (musí mít aktivní ID FAČR)

Při utkáních si trenéři/vedoucí mužstev mládeže zajistí ovládání časomíry – návod k dispozici ke stažení zde (možnost úpravy hrací doby pro mládežnická mužstva).

NÁVOD – Ovládání časomíry

Trenéři/vedoucí se řídí platným rozpisem tréninků (popř. šaten), v případě nepříznivého počasí – nezpůsobilého hřiště koordinuje tréninkovou činnost mládeže Tomáš Skála

Rozpis tréninkových ploch

Trenéři/vedoucí zodpovídají za bezvadný stav šatny po skončení tréninků a zápasů (kontrolu šatny potvrdí v sešitě ve vestibulu tribuny) – případné závady hlásí okamžitě správci hřiště p. Hlasovi (Tel.: 731 446 577)